Svolávací systém pro zdravotnictví

Svolávač umí rychle informovat velké množství zdravotníků, personálu i pacientů. Hlasem, textovou zprávou, e-mailem a pomocí upozornění do mobilní aplikace. Pokud je potřeba, sbírá odpovědi.

O systému Svolávač

Scénáře hromadného oslovení

Ve Svolávači jsou uložené pokyny, koho má systém v určitých situacích kontaktovat — jde o takzvané scénáře. Tyto scénáře zahrnují například traumatologické plány či svolání etické komise.

Nejenže Svolávač oslovuje příjemce až čtyřmi způsoby, ale pro každou z variant můžete použít odlišný text. Například — sdělení pomocí automatického hlasu může být kratší než SMS. Po oslovení příjemců jsou na řadě návazné kroky.

  • Osloví zástupkyni vrchní sestry, pokud vrchní sestra neodpovídá.
  • Eskaluje informace na vedoucí zdravotníky.
  • Zvolí jiný způsob oslovení, místo SMS například hlas.
  • Pošle potvrzení o předání informace.
Může se stát, že se některému oslovenému systém nedovolá. Možná je příjemce mimo signál, nebo si ještě nezapnul telefon... V takovém případě Svolávač zavolá znovu, a to podle vámi zvolených pravidel.

Hned po odeslání sdělení budete moci sledovat, kdo informaci už dostal a kdo ještě ne. Aby byla práce se Svolávačem co nejpříjemnější, uvidíte vše hezky vyjádřeno v grafech.

Svolávač pro všechna zařízení

Ať už právě používáte počítač, telefon nebo tablet, můžete okamžitě spustit oslovení.

Logo Android

Android

telefony, tablety

Logo Windows

Windows

telefony, tablety, počítače

Logo Apple

iOS, MacOS

telefony, tablety, počítače

Logo Linux

Linux

počítače

Univerzální řešení pro komunikaci

Svolávač nabízí i pravidelné rozesílání informací (pozvánky na porady, upomínky, instrukce). Systém kontaktuje příjemce v předem naplánovaném čase. Užitečná je také funkce pro nastavení důležitosti adresáta — primáři a vedení nemocnice dostanou informaci dříve.

Rozšíření svolávacího systému

Základem Svolávače pro nemocnice je hromadná komunikace – oslovení několika příjemců najednou, sběr zpětné vazby, případně další návazné kroky. Pro náročnější zdravotnická zařízení máme doplňkové moduly.

Modul MAPY

Modul je vhodný pro zařízení, kde je potřeba mít přehled o pohybu zaměstnanců. Toto rozšíření umožňuje lokalizaci a sledování stavu osob. Díky přehledu o jejich pohybu můžete oslovit zdravotníky i personál nacházející se ve vybrané oblasti...

Modul MOBIL

Modul MOBIL je vhodná varianta pro nemocnice, kliniky a další zařízení, která chtějí komunikovat pomocí mobilní aplikace. Kromě úspor jsou tu i další argumenty. Například oslovení osob s určitým stavem nebo kontaktování lidí ve vybrané oblasti.

Modul DESK

Modul je určený především pro komunikaci s pacienty a veřejností. Ti si sami určí, o jaký typ informací mají zájem (například změny ordinačních hodin, návštěvní dny). Systém jim požadované informace posílá zcela automaticky.

Modul API

Toto rozšíření umožňuje propojit Svolávač s okolními systémy. Důležitá je možnost napojení Svolávače na hardware. V praxi to funguje tak, že můžete svolat například primáře a vrchní sestry vybraných oddělení stisknutím jediného tlačítka.

Svolávač pro nemocnice v sobě zahrnuje modul KISS pro krizové situace.

Rozumím

Na těchto stránkách používáme soubory cookies, pomáhají nám se statistikami návštěvnosti.